Dr Ivana Vidović

Zaposleni

Dipolomirala 3. 7.2015. god. na Medicinskom fakultetu, smjer stomatologija u Banja Luci. Volontirala u stomatološkoj ambulanti D&B Dental u Šipovu u periodu od jula 2015. do marta 2016. od kada je zaposlena u stomatološkoj ordinaciji „Dr Tica“. Rad, upornost i znatiželja je vode ka sticanju novih znanja i vještina iz svih oblasti stomatologije.