Dr Mladen Tica

Zaposleni

Diplomirao 2003. god. na stomatološkom fakultetu u Banjoj Luci kao prvi student u generaciji. Do 2006. radio kao stomatolog u Domu zdravlja u Mrkonjić Gradu, a nakon toga u privatnoj ordinaciji „Dr Tica“. U toku rada mu se javlja potreba za dodatnom edukacijom, stoga je bio učesnik većine seminara kongresa i praktičnih kurseva u zemlji i inostranstvu (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Italija). Seminari koje je pohađao su iz oblasti protetike, oralne hirurgije, implantologije, paradontologije i najzad ortodoncije. Zvanje specijaliste Ortopedije vilice stiče 2016. godine.